Stipendium

Stipendium obdrží každý student, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 - 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné studenty, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, a poté v průběhu studia, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno studentům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkouše...

Více »

Studium bez školného

Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré studenty, kteří mají zájem studovat obchodní akademii s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií. Standardní školné se pohybuje ve výši 6 000 Kč měsíčně. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerstv...

Více »

4. kolo přijímacího řízení

Bylo vyhlášeno čtvrté kolo přijímacího řízení pro studium v roce 2016/2017. Přijímací zkoušky proběhnou v termínu 17.8.2016 v 15.00 hodin na naší škole v Ostravě. Přihlášky je možné zasílat do 8.8.2016. Přihlášky jsou k dispozici na stránkách školy v sekci ke stažení. Podmínky př...

Více »

Právní profilace

V právní profilaci je omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím programem pro obchodní akademie. Naopak je posílena výuka logiky a obecných studijních předpokladů, které jsou nutné pro přijímací řízení na právnických fakultách nebo pro studium na těchto školách. Dále je podpořena i oblast s...

Více »

Přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO

Jedná se o střední školu, která se soustředí na rozšířenou výuku přírodovědných disciplín a profilaci lékařského, farmaceutického, veterinárního, přírodovědného nebo technického směru.  

Více »© IBACO 1993-2016