Stipendium

Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 - 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné žáky, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, a poté v průběhu studia, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno žákům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek už od prvn...

Více »

Studium bez školného

Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat obchodní akademii s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerství se silnou strategickou společností je všem žákům, bez vážn...

Více »

Přijímací řízení

Další kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 nebudou vyhlášena. Výsledky přijímacích zkoušek naleznete v sekci Ke stažení. Dny otevřených dveří již proběhly. ...

Více »

Právní profilace

V právní profilaci je omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím programem pro obchodní akademie. Naopak je posílena výuka logiky a obecných studijních předpokladů, které jsou nutné pro přijímací řízení na právnických fakultách nebo pro studium na těchto školách. Dále je podpořena i oblast s...

Více »

Přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO

Jedná se o střední školu, která se soustředí na rozšířenou výuku přírodovědných disciplín a profilaci lékařského, farmaceutického, veterinárního, přírodovědného nebo technického směru.  

Více »© IBACO 1993-2017