O nás

Mezinárodní obchodní akademie Ostrava (IBACO) je střední školou s 24-letou tradicí, která poskytuje klasické vzdělání s maturitou na obchodní akademii, avšak s důrazem na mezinárodní prvek a globální prostředí. Zaměřuje se proto na výrazně rozšířenou výuku cizích jazyků a informačních technologií. To vše však v rámci povinného základu daného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámcových programech, tedy zejména v oblasti výuky jazyka českého a dalších povinných předmětů. Cílem studia je připravit žáka na praktický profesní život, státní maturitu a další vysokoškolské vzdělání především na právnických nebo ekonomických fakultách.

IBACO má dva obory a to Obchodní akademii, který lze studovat v denní i dálkové forměIBACO web fotografie 800x600 O nás 02 a letos nově otevřený obor Ekonomika a podnikání v obecné a sportovní profilaci. Mezinárodní obchodní akademie vychází jako jediná v regionu z premisy, že talentovaný žák s velmi dobrým prospěchem ze základní školy nepatří pouze na gymnázia, ale je-li humanitněji orientován, nemá-li zásadnější zájem o přírodní vědy a technické disciplíny a má-li aspirace zabývat se ekonomií a právem, je vhodnější studovat právě na prestižní obchodní akademii. Ta může v rámci regulativ MŠMT zařadit právě větší specializaci na zmíněné disciplíny při zachování obecného základu, soustředěné jazykové přípravy a přípravy na maturitu. Po ukončení studia nalezne absolvent uplatnění v advokátních nebo notářských kancelářích, na soudech a ve veřejné správě, v realitních kancelářích. Dále pak v účetních a auditorských společnostech. Velmi častým je uplatnění v bankovnictví, pojišťovnictví, marketingu a managementu v tuzemských, ale zejména mezinárodních firmách nebo jako samostatný podnikatel. To je umožněno vyváženou výukou potřebných předmětů a také existencí praktické výuky a praxe u zaměstnavatelů. Většina žáků pak pokračuje ve vysokoškolském studiu na právnických a ekonomických fakultách.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách s multimediální technikou. Nově jsme letos vybudovali a otevřeli repliku soudní síně, ve které si žáci mohou vyzkoušet reálné soudní procesy v talárech a při simulaci opravdového soudního prostřední. Dále jsme otevřeli jazykovou a počítačovou učebnu pro zdokonalení výuky. Jazyková výuka probíhá od letošního roku nově také formou tzv. blended learningu. Jedná se o komplexní interaktivní a multimediální jazykovou výuku, která je kombinací e-learningu a on-line zapojení učitele. Otevřeli jsme také přírodovědnou učebnu a botanickou zahradu se skleníkem. Škola je situována ve velmi příjemném prostředí vilové části Ostrava-Mariánské Hory na ulici Mojmírovců. Mezinárodní obchodní akademie spolupracuje se silným globálním partnerem, a proto je výuka po celou dobu studia bez školného a všichni žáci, kteří uspějí v 1. kole přijímacích zkoušek, obdrží každý měsíc stipendium ve výši 500 – 2 000 Kč.© IBACO 1993-2017