Pedagogové

IBACO web fotografie 800x600 Pedagogové 01Každá škola je tak dobrá, jak dobří jsou její žáci. A žáci jsou většinou tak dobří, jak fundovaní jsou jejich učitelé. My si pak vážíme našich pedagogů. Zřizovatel školy, stejně jako ředitelka akademie, se soustředí na vytvoření podmínek pro profesorský sbor, materiální zabezpečení a personální rozvoj. To umožňuje, že aprobovaní učitelé jsou vybírání jen z těch nejlepších středoškolských pedagogů náročnými výběrovými řízeními. Učitelé jsou hodnoceni pravidelně nejen ze strany vedení akademie, ale také žáky z pohledu jejich odborných kompetencí, způsobu předávání znalostí a schopností sociálního vystupování. Výsledky žáků u přijímacích zkoušek na vysokou školu a u státních maturit jsou také jedním z důležitých objektivních hodnotících kritérií.

 © IBACO 1993-2017