Speciální nabídka

Stipendium

Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 – 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné žáky, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, a poté v průběhu studia, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno žákům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek už od prvního […]

Studium bez školného

Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat obchodní akademii s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerství se silnou strategickou společností je všem žákům, bez vážných kázeňských prohřešků, školné prominuto. Standardní školné se přitom pohybuje ve výši […]© IBACO 1993-2017