Studium bez školného

Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat obchodní akademii s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerství se silnou strategickou společností je všem žákům, bez vážných kázeňských prohřešků, školné prominuto. Standardní školné se přitom pohybuje ve výši 6 000 Kč měsíčně.© IBACO 1993-2017